Vitajte! Welcome! Wilkommen!
     
NOVINKY     KONTAKT     O FIRME     REFERENCIE
BEZPLATNÝ TRH PRÁCE     HOME PAGE     LINKA-AZS

 

 OSPRAVEDŇUJEME SA, ŽE TAKMER VŠETKY LINKY SMERUJÚ SEM. NA NOVÝCH STRÁNKACH SA PRACUJE. 

PALETA PRODUKTOV A SLUŽIEB (abecedne):

Aplikovaná elektronika zákazková (blikače, spínače, prepínače, zdroje batérií, mikroprocesorové riadiace jednotky,...)  referencie 
Blikače
dopravné PDF-cenník na stiahnutie  objednávka.xls
BOXY parkovacie
- projekt, inžiniering, realizácia dopravného značenia a zariadenia (parkoviskové stĺpiky): PDF-cenník na stiahnutie  objednávka.xls  referencie
Cestovná kancelária
Cestná svetelná signalizácia
- projektovanie, realizácia
Dopravné
inžinierstvo, stavby, projektovanie, realizácia
Dopravné zariadenie
- blikače, kužele, zábrany - predaj, prenájom PDF-cenník na stiahnutie  objednávka.xls
Dopravné značenie
vodorovné, zvislé, trvalé, prenosné, špeciálne  PDF-cenník na stiahnutie  referencie
Dopravné značenie svetelné
- výroba, realizácia   PDF-prospekt  referencie 
Dopravno-inžinierske prieskumy
- realizácia, spracovanie, vyhodnotenie
Dopravno-inžinierske systémy
- projektovanie, realizácia
Dopravno-inžinierske systémy inteligentné
Elektronika
zákazková (blikače, spínače, prepínače, zdroje batérií, mikroprocesorové riadiace jednotky,...)  referencie 
Ekologické dopravno-inžinierske systémy
Fólie
- rezanie plotrom
Grafika podlahová - reklamné nápisy a obrázky na podlahe Vašich priestorov referencie
Inteligentná svetelná signalizácia
Inteligentné dopravno-inžinierske systémy
Inžiniering
stavebný
Kovovýroba zákazková kusová i sériová
Križovatky svetelne riadené - projektovanie, realizácia
Kužele dopravné PDF-cenník na stiahnutie  objednávka.xls
Laminovanie - do formátu A4
LED-panely
Nábytok
- skrine, vitríny vyššej triedy - výroba, dodávka s montážou (pripravujeme)
Nadštandardné dopravno-inžinierske systémy
Nápisy, symboly, logá
- návrh, plotrovanie
Návestidlá cestnej svetelnej signalizácie
Návrh
a tlač oznámení, pozvánok, vizitiek, dokumentov...
Nehodové body, úseky, miesta
- systémové riešenia, realizácia
Neštandardné dopravno-inžinierske systémy
Odborné posudky
z oblasti dopravného inžinierstva
Odborné posudky
z oblasti umenia
Odrazky samolepiace (TSA-SUPERFLEX)
Oznámenia, pozvánky, vizitky, dokumenty - návrh a tlač
Organizovanie výstav umeleckých diel
Parkovacie boxy
- projekt, inžiniering, realizácia dopravného značenia a zariadenia (parkoviskové stĺpiky): PDF-cenník na stiahnutie  objednávka.xls  referencie
Parkoviskové stĺpiky
- sklopné, pevné, pevné s pružinou - výroba, dodávka a inštalácia   PDF-prospekt  PDF-cenník na stiahnutie  objednávka.xls  referencie 
Podlahová grafika
- reklamné nápisy a obrázky na podlahe Vašich priestorov referencie
Posudky z oblasti dopravného inžinierstva
Posudky
z oblasti umenia
Pozvánky, oznámenia, vizitky, dokumenty - návrh a tlač
Plánografia - tlač projektov a dokumentácie
až do formátu A1, resp. do dĺžky 160 cm. Orientačná cena: 0,40 €/A4 farebne. Vyžiadajte si cenovú kalkuláciu. 
Prahy spomaľovacie   PDF-prospekt  PDF-cenník na stiahnutie  referencie
Priechody pre chodcov
- zabezpečenie  PDF-prospekt  referencie
Prieskumy
dopravno-inžinierske - realizácia, spracovanie, vyhodnotenie
Rezanie
fólií plotrom
Požičovňa
dopravného značenia a dopravných zariadení   objednávka.xls  referencie 
Prenájom
dopravného značenia a dopravných zariadení   objednávka.xls  referencie 
Projektovanie
- dopravné stavby
Radarové
dopravné systémy - výstražné, diagnostické, informačné, sankčné   PDF-prospekt "VAŠA RÝCHLOSŤ"  referencie 
Radiče dopravné
pre cestnú svetelnú signalizáciu
Reklamné
tabule a panely - klasické i svetelné
Retardéry rýchlostné
(dopravné prahy)   PDF-prospekt  PDF-cenník na stiahnutie  referencie
Reťaze plastové
Rezanie
fólií plotrom
Riešenie dopravno-inžinierskych systémov, nehodových miest, neštandardných systémov dopravného značenia a signalizácie
Rýchlostné informačné systémy - výroba, realizácia   PDF-prospekt "VAŠA RÝCHLOSŤ"  referencie
Samolepiace odrazky (TSA-SUPERFLEX)
Servis dopravno-inžinierskych systémov a zariadení
Signalizácia svetelná - štandardná, neštandardná, inteligentná
Skenovanie starých filmov, negatívov, diapozitívov
Spomaľovacie prahy - retardéry - dodávka, inštalácia   PDF-prospekt  PDF-cenník na stiahnutie  referencie
Stavebný inžiniering
Stĺpiky parkoviskové
- sklopné, pevné, pevné s pružinou - výroba, dodávka a inštalácia   referencie
Svetelná signalizácia
- projektovanie, realizácia
Svetelná signalizácia inteligentná
Svetelné riadenie dopravy
- projektovanie, realizácia  
Svetelné dopravné značenie
- návrh, výroba, realizácia   PDF-prospekt  referencie 
Systémy
dopravno-inžinierske
Tlač
a návrh oznámení, pozvánok, vizitiek, dokumentov...
Umenie
- predaj umeleckých diel, posudky, výstavy
VAŠA RÝCHLOSŤ- výroba, realizácia   PDF-prospekt "VAŠA RÝCHLOSŤ"  referencie
Vizitky, pozvánky, oznámenia, dokumenty
- návrh a tlač
Vodorovné
dopravné značenie - projekty, návrh, výroba, realizácia   PDF-cenník na stiahnutie  referencie
Výstražné dopravné zariadenia
a systémy   PDF-prospekt "VAŠA RÝCHLOSŤ"  referencie 
Výtvarné umenie
- predaj umeleckých diel, posudky, výstavy
Vzdelávanie
- program PRESTIGE
Zájazdy
- program ”Ahoj Slovensko!” - Round-around Slovakia
Závory
dopravné pre parkoviská, areály
Značenie dopravné vodorovné, zvislé, špeciálne - projekty, návrh, výroba, realizácia   PDF-cenník na stiahnutie  referencie
Zvislé
dopravné značenie - trvalé, dočasné, špeciálne - projekty, návrh, výroba, realizácia  PDF-cenník na stiahnutie  referencie

 


Bratislava, február 2018
(c)
TSA CORPORATION
Dr. Dipl. Ing. Juraj Anoškin, Aut. Ing.