Vaša bezpečnosť na cestách     CLICK for english Your safety on roads

SAMOLEPIACE ODRAZKY
TSA-SUPERFLEX

Máte strach o svoje deti, keď sa hrajú na ceste? 
(Uvidia ich vodiči pri jazde autom včas?)

Cítite sa bezpečne pri jazde na Vašom bicykli, alebo hoci aj pri peších prechádzkach či kondičných behoch
popri našich cestách? 
(Uvidia Vás vodiči pri jazde autom včas?)

Ste si istí, že Vám niekto nenarazí do Vášho zaparkovaného auta? 
(Uvidia ho vodiči pri jazde autom včas?)

Vážení priatelia,
       
Odrazky TSA-SUPERFLEX patria právom medzi tie produkty firmy TSA, ktoré môžu výrazne zvýšiť i Vašu bezpečnosť na cestách. V čom spočíva bezpečnostná funkcia odraziek TSA-SUPERFLEX?
        Značné množstvo dopravných kolízií vzniká v dôsledku vzájomnej zlej viditeľnosti účastníkov dopravy. Hlavným účelom odraziek
TSA-SUPERFLEX je zviditeľnenie podkladu tak, aby ho vodiči pri jazde autom, najmä za šera a v noci, ale i počas dňa mohli včas zaregistrovať a v dostatočnom predstihu naň zareagovať.
        Odrazka
TSA-SUPERFLEX vytvára pri osvetlení reflektormi automobilu akoby samostatný svetelný zdroj, ktorý priam udrie vodičovi do očí.

        Odrazky TSA-SUPERFLEX sa vyrábajú v troch základných prevedeniach, líšiacich sa svojou štruktúrou a odrazivosťou, označených:
NORMAL (odrazivosť cca. 100 Cd/m2),    VČELA (cca. 300 Cd/m2) a    DIAMANT (viac ako 1000 Cd/m2).

        Použitie odrazky TSA-SUPERFLEX je veľmi jednoduché: stačí ju nalepiť na príslušné miesto na aute, bicykli, resp. pevnej časti odevu alebo odevného doplnku a budete sami prekvapení jej účinkom. Extrémne silné lepidlo zaručuje jej veľmi dlhú životnosť. Veríme, že nájdu u našich spotrebiteľov svoje trvalé miesto.

Odrazky TSA-SUPERFLEX rozmeru 75 x 25 mm si môžete objednať v týchto farbách:
NORMAL: BIELA, ŽLTÁ (medová), ORANŽOVÁ, ČERVENÁ, MODRÁ, ZELENÁ,
VČELA: BIELA, ŽLTÁ (medová), ČERVENÁ,
DIAMANT: BIELA, FLUORESCENTNÁ ŽLTÁ a FLUORESCENTNÁ ORANŽOVÁ.

Ceny za balenie (10 ks) bez DPH, bez poštovného a balného:  NORMAL VČELA DIAMANT
Cena za 1 bal (10 ks): 250,- Sk (KČ) 300,- Sk (KČ) 350,- Sk (KČ)

Poznámka: balné + poštovné dobierka v rámci SR: 80,- Sk, do ČR: 150,- Sk.
Odrazky
TSA-SUPERFLEX môžete objednať poštou, mailom, telefonicky, či kúpiť osobne.

E-mail: tsa@tsa.sk

Tel.: +421 / 2 / 544 12 107
Fax: +421 / 2 / 544 12 107


TSA spol. s r. o.


Novosvetská 12
811 06 Bratislava
Slovakia

Bratislava január 2007            


Vaša bezpečnosť na cestách Slovensky    Your safety on roads

TSA-SUPERFLEX
SELFSTICKING REFLECTORS 

Do you fear for your children, playing on the road?
(Do the drivers perceive them in time from their cars?)

Do you feel safe on your cycle or by jogging or walking on our roads? 
(Do the drivers perceive you in time from their cars?)

Are you sure, that nobody will crash into your parking car?
(Do the drivers perceive it in time from their cars?)

Dear friends,

            The TSA-SUPERFLEX-reflectors belong to those TSA-products, which can raise also your safety on the roads very much. Where is the safety function of the TSA -SUPERFLEX -reflectors? 
        Many of traffic accidents rises as the result of bad mutual visibility of traffic participants. The most important purpose of TSA- SUPERFLEX -reflectors is to make the surface so visible, that the drivers would register this surface soon enough, especially by twilight and night, for making the timely and correct reactions. 
        TSA-SUPERFLEX
-reflector looks by illumination with vehicle reflectors like self lighting point, which really hits to the drivers eyes.

        There are 3 basic types of TSA-SUPERFLEX-reflectors different in their structure and reflection:
NORMAL (reflection about 100 Cd/m2),    BEE (about 300 Cd/m2) and    DIAMOND (more than 1000 Cd/m2).

        It is very easy to use the TSA-SUPERFLEX-reflector. You only stick it to any place on your car, bicycle, clothing etc. and you will be surprised by its effect. Extremely strong glue guarants very long vitality. We believe that you will like this product very much.

You can order all TSA-SUPERFLEX in standard dimensions 75 x 25 mm (ca. 3 x 1 inch) in this colours:
NORMAL: WHITE, YELLOW (honey), ORANGE, RED, BLUE, GREEN,
BEE: WHITE, YELLOW (honey), RED,
DIAMOND: WHITE, YELLOW FLUORESCENT and ORANGE FLUORESCENT.

Prices for 1 package (10 pcs) excl. tax, excl. postage:  NORMAL  BEE  DIAMOND 
Price for 1 package (10pcs): 250,- Sk 300,- Sk  350,- Sk

Note: postage in EU ca. 200,- Sk.
Order TSA-SUPERFLEX: via post, e-mail, fax, phone, or you can visit us personally.

E-mail: tsa@tsa.sk

Tel.: +421 / 2 / 544 12 107
Fax: +421 / 2 / 544 12 107


TSA spol. s r. o.


Novosvetská 12
811 06 Bratislava
Slovakia

Bratislava January 2007