Vaša bezpečnosť na cestách Your safety on roads
Novinky TSA - Our new Products

1. New:
Dynamická dopravná značka D6a
-
vysokoúčinná ochrana chodcov na priechodoch
Dynamic traffic sign
-
most effective pedestrian passage protection

Značka je vyrobená na základe modernej LED technológie.
Mikroprocesorové riadenie, až 5 základných prepínateľných režimov preblikávania,
s voľbou rýchlosti “kráčania”.
Svietivosť blikajúcej značky prekračuje 400 000 mCD pri max. el. príkone iba 5 W !
Bezúdržbová prevádzka, extrémne dlhá životnosť.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The traffic sign “PEDESTRIANS” is based on modern LED-technology.
Microprocessor-controlling with 5 basic overschwitchable types and different
speed of blinking.
The lumination is over 400 000 mCD by only 5 W power consumption !
Service-free working, extremely long vitality.

Rozmery - dimensions: 750 x 750 X 50 mm. Napájanie - power-supply: 230 V / 50 Hz

2. New:
Radarový rýchlostný informačný a výstražný systém
Radar
speed information and warning system

3. New:

TSA-RDS
Univerzálne radarové
dopravné zariadenie

Universal radar
road-traffic system


CLICK HERE

4. New:
Parkoviskový stĺpik TSA- - sinkable parkplace pillar
!!! Nezničiteľný !!! Undestroyable !!!


For only 100,- USD!!! Cena bez DPH: 3.500,- Sk

... a to nie je všetko ! Pre ďalšie informácie sme Vám stále k dispozícii.
... and this is not all ! For more information we are every time here for you.

Ďakujeme za Vašu návštevu našich www-stránok !
Thank you for your visit of our www-pages !

E-mail: tsa@tsa.sk

Tel.: ++421 / 2 / 544 12 107
Fax: ++421 / 2 / 544 12 107


TSA s.r.o.


Novosvetská 12
811 06 Bratislava
Slovakia

Bratislava, február 2004